Wójt Gminy Jedlińsk zaprasza mieszkańców gminy Jedlińsk na konsultacje społeczne dotyczące nadania miejscowości Jedlińsk statusu miasta.

Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 7 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r.

Zbieranie uwag i opinii odbywać się będzie w formie wyrażania opinii w ankiecie konsultacyjnej poprzez złożenie jej:

1.  W Urzędzie Gminy Jedlińsk,

2. W  wersji elektronicznej w formie skanu na adres  e-mail: rolnictwo@jedlinsk.pl

Ankieta konsultacyjna dostępna będzie:

1. Na stronie internetowej Gminy Jedlińsk www.jedlinsk.pl (w aktualnościach),

2. W Urzędzie Gminy Jedlińsk ul. Warecka 19, pok. nr 04,

3. U Sołtysów poszczególnych sołectw.

Warunkiem udziału mieszkańców w konsultacjach społecznych jest podanie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania osoby biorącej udział w konsultacjach.

Serdecznie zapraszam na spotkanie w sprawie nadania miejscowości Jedlińsk statusu miasta, które odbędzie się 7 lutego 2023 r. o godz. 17:00 w siedzibie OSP w Jedlińsku, ul. Warszawska 2.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 48 32 13 098.

Wójt

Kamil Dziewierz

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

 1. Czy prawa miejskie to wzrost podatków lokalnych?
  NIE - wysokość podatków ustala samorząd bez względu na status miejscowości.
 2. Czy wzrosną opłaty za wodę, wywóz śmieci, przedszkole
  NIE
  - opłaty te każdorazowo ustala samorząd niezależnie od statusu miejscowości.
 3. Czy nauczyciele utracą prawo do dodatku wiejskiego?
  NIE
  - dodatek wiejski przysługuje nauczycielom pracującym w miejscowości do 5 tys. mieszkańców, niezależnie od tego czy są to wioski, czy miasta.
 4. Czy zmniejszona będzie subwencja oświatowa?
  NIE
  - wysokość subwencji nie zależy od statusu miejscowości.
 5. Czy stracimy możliwość uzyskania środków unijnych dla wsi?
  NIE
  - gminy miejsko-wiejskie mogą ubiegać się o środki z funduszy europejskich, tak samo jak gminy wiejskie, a dodatkowo mogą ubiegać się o środki przeznaczone dla ośrodków miejskich.
 6. Czy nastąpi likwidacja dopłat rolniczych?
  NIE
  - rolnicy mają prawo otrzymać dopłaty niezależnie od tego, czy gospodarstwo jest położone na terenie miasta, czy wsi.
 7. Czy wprowadzony zostanie zakaz hodowli zwierząt na terenie miejskim?
  NIE
  - taki zakaz nie obowiązuje, a jeśli jest wprowadzony to tylko wówczas jeśli hodowla stanowi bezpośrednią uciążliwość dla mieszkańców - zarówno wsi, jak i miasta.
 8. Czy nastąpi utrata stypendiów unijnych mieszkańców wsi?
  NIE
  - prawo do stypendium zachowują uczniowie i studenci z miejscowości do 5 tys. mieszkańców.
 9. Czy konieczna będzie wymiana dowodów osobistych?
  NIE
  - zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (Dz.U.2019 r. poz. 653 ze zm.) dowody podlegają wymianie dopiero po utracie ich ważności..
 10. Czy koszty zmiany, które poniesie administracja, będą wysokie?
  NIE
  - będą to jedynie koszty zmiany szyldów i pieczątek w Urzędzie Gminy. Instytucje gminne (GOPS, Biblioteka, GOK) nie muszą zmieniać swoich nazw.
 11. Czy nastąpi wzrost koszów administracji?
  NIE
  - jest to zawsze zależne jedynie od ustaleń samorządu.
 12. Czy konieczne są nowe wybory samorządowe?
  NIE
  - dotychczasowe władze samorządowe (Wójt i Rada gminy) działają w tym samym składzie osobowym, aż do zakończenia kadencji - w gminach do 20 tys. mieszkańców Rada Gminy składa się z 15 radnych – art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Wstecz