Center for Corporate Services in Jedlińsk
Konopnickiej 2 St, 26-660 Jedlińsk
tel.: +48 48 321 31 15

Henryk Sienkiewicz Public Primary School in Bierwce
Bierwce 47, 26-660 Jedlińsk
tel.: +48 48 321 61 81
http://pspbierwce.pl

Brothers Andrzej and Józef Załuski Public Primary School in Jedlanka
Jedlanka 52, 26-660 Jedlińsk
tel.: +48 48 321 30 82
http://www.pspjedlanka.pl

Nursery-Public School Complex in Jedlińsk
ul. Konopnickiej 2, 26-660 Jedlińsk
tel.: +48 48 321 30 76
http://www.psp-jedlinsk.edu.pl

John Paul II Public Primary School in Ludwików
Ludwików 8, 26-660 Jedlińsk
tel.: +48 48 321 30 67
http://pspludwikow.superszkolna.pl

Peasants' Battalions Public Primary School in Stare Zawady
Stare Zawady 30A, 26-660 Jedlińsk
tel.: +48 48 321 60 78
https://pspstarezawady.edupage.org

Cardinal Stefan Wyszyński Public Primary School in Wierzchowiny
Wierzchowiny 30, 26-660 Jedlińsk
tel.: +48 48 321 62 03
http://zspwierzchowiny.pl

Nursery-Public School Complex in Wsola
Wsola, Szkolna 1 St, 26-660 Jedlińsk
tel.: +48 48 321 50 25
http://zspwsola.pl