• -

   Wójt Gminy Jedlińsk, dostrzegając potrzebę wyróżnienia i docenienia szczególnych zasług na rzecz gminy, ustanowił Statuetkę Honorową „Jedliński Raczek”. Statuetką wyróżniane są osoby lub instytucje, które w znaczący sposób przyczyniają się do rozwoju gospodarczego i społecznego gminy, pielęgnowania tradycji i kultury oraz kształtowania postaw etycznych i obywatelskich.

   Jest to statuetka ceramiczna, wykonana z gliny czerwonej, szkliwiona. Jej forma posiada podwójną symbolikę. Pierwsze znaczenie, wyraźnie nawiązujące do nazwy „Jedliński Raczek”, to odniesienie do licznie występujących niegdyś w wodach Radomki raków – górna część statuetki przypomina złożone szczypce raka. Jednocześnie można tu dostrzec także sylwetkę człowieka z uniesionymi do góry i złączonymi nad głową rękoma, co symbolizuje siłę i triumf, ale także pasję i uczucie – ręce wyraźnie układają się w obrys serca.

   Autorem projektu statuetki i jej wykonawcą jest artysta mieszkający na terenie gminy Jedlińsk, w Brodzie – Artur Wąsowicz.

 • -

   Artur Wąsowicz urodził się w 1986 r. w Radomiu. Jest absolwentem Liceum Plastycznego im. Józefa Brandta w Radomiu oraz Wydziału Sztuki Politechniki Radomskiej, gdzie w pracowni rzeźby dra Wiesława Jelonka, uzyskał z wyróżnieniem dyplom magistra sztuki na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (aneks w pracowni malarstwa prof. Andrzeja Gieragi oraz aneks w pracowni grafiki warsztatowej prof. Andrzeja Markiewicza). W swojej twórczości koncentruje się na rzeźbie, ceramice i rysunku, ale także na grafice komputerowej. Podczas studiów, w 2011 r., by stypendystą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce. Zrealizował cztery wystawy indywidualne oraz brał udział w dwudziestu ośmiu wystawach zbiorowych (Ostrów Wielkopolski, Poznań, Radom, Świnoujście), na których był czterokrotnie nagradzany. Brał także udział w wystawach międzynarodowych (m.in. wystawa „Oblicza Azji” w Muzeum Etnograficznym w Warszawie). Inspiracji dla swych działań poszukuje w przyrodzie oraz otaczającej go rzeczywistości, interpretuje je i kreuje posługując się zdobytą wiedzą i intuicją.

Osoby i instytucje nagrodzone statuetką "Jedliński Raczek"

 • -

Ks. prał. dr Henryk Ćwiek – emerytowany proboszcz parafii pw. świętych Apostołów Piotra i Andrzeja w Jedlińsku. Po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu, gdzie później powierzono mu stanowisko wykładowcy muzyki i śpiewu. Święcenia kapłańskie przyjął w 1959 r. W 1987 r. rozpoczął pracę wykładowcy w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu, równocześnie obejmując probostwo i dziekanię w Jedlińsku. Był wykładowcą i dyrektorem szkół organistowskich. Do jego dorobku artystycznego należą m.in. kompozycje pieśni religijnych, opracowania chórowe oraz śpiewniki. Ksiądz Ćwiek jest członkiem Związku Kompozytorów Polskich, a od 2015 r. także członkiem honorowym Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych. W 2002 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie obronił rozprawę doktorską z zakresu teologii pastoralnej. Statuetkę "Jedlińskiego Raczka" otrzymał 4 marca 2014 r.

 • -

Dr Krzysztof Sadurski – prezes zarządu Południowo-Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Jedlińsku. Z wykształcenia ekonomista, w 2002 r. uzyskał na Wydziale Ekonomicznym Politechniki Radomskiej stopień doktora nauk ekonomicznych. Ze spółdzielczością radomską i jedlińską jest związany od 1975 r. W 1995 r. objął kierownictwo Banku Spółdzielczego w Jedlińsku zostając prezesem zarządu. W ciągu prawie dwóch dekad zarządzania bankiem wykreował go na jedną z czołowych firm regionu i kraju. Statuetkę "Jedlińskiego Raczka" otrzymał 4 mraca 2014 r.

 • -

Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli – muzeum to jest jedynym w Polsce i Europie muzeum poświęconym pamięci i twórczości Witolda Gombrowicza. Mieści się we Wsoli, w zabytkowym pałacyku należącym w przeszłości do Gombrowiczów, gdzie pisarz często bywał i tworzył. Muzeum zostało otwarte w 2009 r. i funkcjonuje jako oddział Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie. Placówka nie ogranicza się jedynie prezentowania pamiątek związanych z Witoldem Gombrowiczem, jego działalność to także liczne spotkania z artystami, odczyty poezji i prozy, warsztaty literackie. Statuetkę "Jedlińskiego Raczka" Muzeum otrzymało 4 mraca 2014 r. (statuetkę odebrał Tomasz Tyczyński – kierownik Muzeum)

Dariusz Cielniak – dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Jedlińsku. Statuetkę "Jedlińskiego Raczka" otrzymał 17 lutego 2015 r.

 • -

Janusz Kaczmarek urodził się w 1935 r. w Wyśmierzycach. Przez 49 lat grał w Orkiestrze Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedlińsku. Udzielał się w zarządzie OSP w Jedlińsku – przez 7 lat był sekretarzem w tym zarządzie. Zebrał materiały i spisał Kronikę Straży od 1917 r. do 2009 r. Przez kilka lat prowadził także kronikę zdjęciową Straży. W 1995 r. wraz z kilkuosobową grupą założył Towarzystwo Miłośników Ziemi Jedlińskiej. Był współorganizatorem i przez 17 lat prowadził społecznie wraz z grupą osób Muzeum Ziemi Jedlińskiej im. ks. Jana Kloczkowskiego. Przyczynił się do umieszczenia w kościele w Jedlińsku tablicy upamiętniającej ks. Jana Kloczkowskiego, który przez 45 lat był proboszczem parafii Jedlińsk. Przez 40 lat – od 1971 r. do 2011 r. – pisał prywatną kronikę Jedlińska. Statuetkę "Jedlińskiego Raczka" otrzymał 9 lutego 2016 r.

 • -

Maria Rajkowska z domu Fijałkiewicz, córka Marii i Józefa, urodziła się 30 października 1932 r. w Jedlińsku. W wieku 7 lat straciła matkę, a w 1944 r. Niemcy aresztowali i zamordowali jej ojca – Józefa Fijałkiewicza. Jako 11-letnia dziewczynka pomagała ojcu w przenoszeniu i ukrywaniu ulotek i gazetek związanych z działaniami Armii Krajowej. W roku 1946, w wieku 14 lat, wraz z siostrą Jadwigą, została zabrana z domu w Jedlińsku przez służby Urzędu Bezpieczeństwa w Radomiu. Siostry były przetrzymywane przy ul. Moniuszki i Sienkiewicza (obecnie Pałac Ślubów) za działalność ojca.

Od urodzenia jest związana z Jedlińskiem. Przez wiele lat pracowała w Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Jedlińsku. Jest oddanym społecznikiem i patriotą. Życzliwa i serdeczna dla wszystkich, niezwykle skromna. Pielęgnuje wartości chrześcijańskie oraz te zakorzenione w bardzo trudnych czasach pookupacyjnych.

Działała w Komitecie Obywatelskim Ziemi Radomskiej, w Zjednoczeniu Chrześcijańsko-Narodowym oraz Komitecie Obywatelskim Ziemi Jedlińskiej. Jest członkiem Związku Kombatantów Polskich.

W 1994 r. była jednym ze współzałożycieli Towarzystwa Miłośników Ziemi Jedlińskiej, a w 1998 r. – Muzeum Ziemi Jedlińskiej im. ks. Jana Kloczkowskiego. Jej mężem był Karol Rajkowski, wieloletni kapelmistrz Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedlińsku.

Dzięki jej osobistym staraniom nadano nazwę Armii Krajowej ulicy wybudowanej w północnej części Jedlińska (znanej dotychczas jako południowa obwodnica Jedlińska), upamiętniając działalność żołnierzy pod dowództwem komendanta Józefa Fijałkiewicza. Statuetkę "Jedlińskiego Raczka" otrzymała 6 marca 2016 r.

 • -

Andrzej Langierowicz – wieloletni sołtys Jedlińska. Statuetkę "Jedlińskiego Raczka" otrzymał 28 lutego 2017 r.

 • -

Teresa Wanda Walczak – dyrektor Publicznego Przedszkola w Jedlińsku, w którym pracowała przez 35 lat, kierując nim przez większość tego czasu. Została uhonorowana przez Kamila Dziewierza – wójta gminy Jedlińsk statuetką „Jedlińskiego Raczka” w uznaniu za jej pełną oddania i zaangażowania pracę na rzecz Przedszkola i jego wychowanków. Statuetkę "Jedlińskiego Raczka" otrzymała 21 czerwca 2017 r.

 • -

Łukasz Kurek – urodzony 2 listopada 1984 r., mieszkaniec Gutowa absolwent Publicznej Szkoły Podstawowej w Ludwikowie oraz Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Jest pracownikiem Gminnego Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku, od 2014 r. radny Rady Gminy Jedlińsk. Jest trenerem w klubie GKS Drogowiec Jedlińsk, prowadzi zajęcia z młodzieżą w kilku grupach wiekowych. Jego wychowanek, Kacper Imiołek z Jedlanki jest zawodnikiem Legii Warszawa.

Jego pasją jest sport oraz praca z młodzieżą na rzecz lokalnej społeczności. Prowadzi zajęcia sportowe „Piłkarski Przedszkolak”, oddany na rzecz sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej gminy Jedlińsk. Za swoją pracę z dziećmi i młodzieżą w 2016 r. został wyróżniony podczas VII Gali Mistrzów Sportu Powiatu Radomskiego.

Statuetkę „Jedlińskiego Raczka”, w uznaniu za pracę na rzecz dzieci i młodzieży oraz promocję sportu w gminie Jedlińsk, otrzymał 13 lutego 2018 r.

 • -

Władysław Armentowicz – urodził się 30 stycznia 1919 r. w Wolskiej Dąbrowie w parafii Goryń. Obecnie mieszka w Lisowie. Został wyróżniony przez wójta gminy Kamila Dziewierza statuetką honorową "Jedliński Raczek" w dniu 31 stycznia 2019 r. podczas uroczystość z okazji 100-lecia swoich urodzin.

 • -

Ewa Bartula – urodziła się 23 grudnia 1952 r. w Katowicach. Studia wyższe ukończyła w 1976 r. na Uniwersytecie Jagielloński na kierunku filologia orientalna w specjalności iranistyka. W 1982 r. ukończyła studium pedagogiczne i rozpoczęła pracę w Publicznej Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki jako nauczyciel języka angielskiego. Od tego czasu jest nieprzerwanie związana ze szkolnictwem – jako nauczyciel, nauczyciel konsultant lub pracownik kuratorium oświaty.

Przez wiele lat była pracownikiem Kuratorium Oświaty w Radomiu i Kuratorium Oświaty w Warszawie – Delegatura w Radomiu, pełniąc w tym placówkach funkcję m.in. dyrektoria i zastępcy dyrektora. W latach 2003–2016 pracowała jako nauczyciel konsultant ds. kierowniczej kadry oświatowej oraz rozwoju i awansu zawodowego nauczycieli w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie – Wydział w Radomiu. W okresie tym zajmowała się tematyką związaną z reformami oświaty, pracując przy jej wdrażaniu.

Obecnie pracuje w Urzędzie Gminy w Jedlińsku, jako główny specjalista ds. oświaty, gdzie zajmowała się m.in. wdrożeniem reformy edukacji w gminie Jedlińsk.

Od 1980 r. była związana z NSZZ „Solidarność”, była członkiem Komitetu Obywatelskiego Ziemi Radomskiej oraz współzałożycielem Komitetu Obywatelskiego Ziemi Jedlińskiej. W latach 2006–2010 i 2010-2014 była radną powiatu radomskiego. Za swoją działalność społeczną i zawodową była wielokrotnie doceniana. W 2000 r. decyzją Ministra Edukacji Narodowej, za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej, a w 2006 r. Prezydent RP przyznał jej Brązowy Krzyż Zasługi RP.

Statuetkę "Jedlińsiego Raczka" otrzymała 5 marca 2019 r.

 • -

Agnieszka Gryzek – od 2008 r. jest dyrektorem Gminnego Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku. Od wielu lat realizuje szereg działań, promujących bogatą kulturę gminy Jedlińsk. Podejmuje starania w zakresie popularyzacji sportu i turystyki. Dzięki jej zaangażowanie i skuteczności Gminne Centrum Kultury owocnie realizuje mnóstwo projektów, w tym wiele które uzyskały dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

Była pomysłodawczynią i reżyserem rekonstrukcji obrzędu ludowego „Jedlińskie Wesele”. Jest także reżyserem widowiska plenerowego „Ścięcie Śmierci” oraz animatorem licznych działań kulturalnych na terenie gminy.

Jest także społecznikiem działającym w Stowarzyszeniu LGD „Razem dla Radomki” oraz Stowarzyszeniu Społeczno-Kulturalnym „Rak”. Od 2016 r. jest ławnikiem w Sądzie Rejonowym w Radomiu.

W 2014 r. otrzymała tytuł „Lokalnego Lidera Obszarów Wiejskich” przyznawany przez LGD „Razem dla Radomki”, a w 2016 r. Marszałek Województwa Mazowieckiego przyznał jej dyplom uznania za zasługi i działalność na rzecz turystyki. W 2019 r. została odznaczona medalem „Zasłużony dla powiatu radomskiego”.

Statuetkę Honorową „Jedliński Raczek” otrzymała 25 lutego 2020 r., za wkład w promocję i rozwój kultury w gminie Jedlińsk.