Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych
do składowania osiągnięty przez Gminę Jedlińsk

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w [%]

Lata

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

35

35

35

 

 

 

 

 

 

 

Poziom osiągnięty przez Gminę

18,37

22,99

20,32