Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw

Na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w Warszawie  www.gunb.gov.pl  w zakładce CEEB można  znaleźć wszystkie najważniejsze informacje dotyczące deklaracji m.in.:

- wzory wypełnionych deklaracji  „A” – budynki i lokale mieszkalne oraz  deklaracji  „B”- budynki

 i lokale niemieszkalne , instrukcje, najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi itp.

Jak złożyć deklaracje do systemu ceeb?

Na stronie internetowej  www.gunb.gov.pl należy wejść w:

ZAKŁADKĘ CEEB  a następnie w ZAKŁADKĘ Złóż deklaracje CEEB –  Zaloguj się przez login gov.pl aby złożyć deklaracje. Logowanie do systemu odbywa się przy pomocy  e-dowód lub posiadane konto bankowe czyli tzw. profilem zaufanym

Aby złożyć deklaracje dla danego punktu adresowego musimy w menu wybrać „ Budynki” a następnie dodać budynek używając  funkcji  - „+ Budynek” .

Jak Sprawdzić deklaracje w systemie CEEB

Na stronie internetowej  www.gunb.gov.pl należy wejść w:

ZAKŁADKĘ CEEB  a następnie w ZAKŁADKĘ Sprawdzić deklaracje.

Należy wybrać z listy odpowiednio województwo, powiat, gminę, miejscowość, ulicę (w przypadku kiedy w danej miejscowości nie ma ulicy musimy wybrać ponownie z listy daną miejscowość). Wpisujemy kod pocztowy oraz wybieramy z listy  numer budynku. System powinien poinformować czy dla danego punktu adresowego została złożona deklaracja, jak również podać link do zalogowania się do systemu, skąd będzie można  pobrać  deklaracje w PDF. Po zalogowaniu się do systemu, deklaracje dla danego adresu w systemie możemy pobrać wybierając z menu „Deklaracje”, a następnie wpisując  adres danego  budynku. System pokaże wskazany adres, a następnie z poziomu „ AKCJE” będziemy mogli poprać wydruk deklaracji złożony dla wybranego punktu adresowego.