Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom
 w schronisku dla bezdomnych zwierząt z siedzibą w Urbanowie 
stanowiącym własność gminy Jedlińsk

tel. 605 656 727

 Urbanów 21, 26-660 Jedlińsk
email: biuro@zgkjedlinsk.pl