Wójt Gminy Jedlińsk przypomina o możliwości odzyskania przez rolników części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2024 r.

Aby otrzymać zwrot podatku producenci rolni winni składać odpowiednie wnioski w terminach:      

  • od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.
  • od 1 sierpnia 2024 r. do 02 września 2024 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024 r.          

Stawka zwrotu podatku wynosi, 1,46 zł/1 litr ON

W 2024 r. nastąpiła zmiana limitów, która wynosi:

  • 160,60 zł * ilość ha użytków rolnych*
  • 58,40 * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, kóz, owiec, koni
  • 5,84 zł* średnia roczna liczba świń

W przypadku producentów rolnych ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego, którzy oprócz posiadania użytków rolnych, prowadzą także chów lub hodowlę bydła, świń, owiec, kóz i koni do wniosku poza fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego, należy dołączyć także  dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca 2023 roku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych dla każdego rodzaju zwierząt.

Faktura musi spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 1570, z późn. zm.).

Dotacje będą wypłacane w terminach:

  • 1 - 30 kwietnia 2024 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
  • 1 - 31 października 2024 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.

 

Producent rolny zobowiązany jest również złożyć oświadczenie o pomocy publicznej.

Jeśli producent rolny jest dzierżawcą użytków rolnych jest zobowiązany złożyć stosowne oświadczenie.

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  wraz z oświadczeniami  – do pobrania na stronie internetowej bądź w siedzibie Urzędu Gminy w Jedlińsku, ul. Warecka 19, pokój nr 8.