Zakład Gospodarki Komunalnej w Jedlińsku
ul. Ogrodowa 51A, 26-660 Jedlińsk
tel. 48 321 30 91


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlińsku
ul. Konopnickiej 11, 26-660 Jedlińsk
tel. 48 321 31 27, 48 36 23 483
www.gopsjedlinsk.pl


Gminna Biblioteka Publiczna w Jedlińsku
ul. Warecka 4, 26-660 Jedlińsk
tel. 48 321 38 81
www.biblioteka.jedlinsk.pl


Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku
ul. Krótka 1, 26-660 Jedlińsk
tel. 48 321 30 52
www.gckjedlinsk.pl

Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Warszawska 1, 26-660 Jedlińsk
tel. 690 390 012

Centrum Usług Wspólnych w Jedlińsku
ul. Konopnickiej 2, 26-660 Jedlińsk
tel. 48 321 31 15


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jedlińsku
ul. Warecka 4, 26-660 Jedlińsk
tel. 48 312 11 86
www.spzozjedlinsk.pl


Ośrodek Zdrowia w Bierwcach

Bierwce 49B, 26-660 Jedlińsk
tel. 48 321 62 01

Ośrodek Zdrowia we Wsoli
Wsola, ul. Leśna 7, 26-660 Jedlińsk
tel. 48 321 54 08


Apteka "Flos"
ul. Warecka 1C, 26-660 Jedlińsk
tel. 48 321 30 29

Apteka od Serca
ul. Warecka 11/13, 26-660 Jedlińsk
tel. 48 389 00 11


Komisariat Policji w Jedlińsku
ul. Warszawska 4, 26-660 Jedlińsk
tel. 48 345 37 31, 48 345 37 32, 48 345 37 33


Urząd Pocztowy w Jedlińsku
ul. Stawna 3, 26-660 Jedlińsk
tel. 48 321 30 07


Południowo-Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Jedlińsku
ul. Warecka 7, 26-660 Jedlińsk
tel. 48 321 49 80, fax: 48 321 31 86
www.bsjedlinsk.pl


Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu
Oddział w Jedlińsku

ul. Rynek 20A, 26-660 Jedlińsk
tel. 48 363 11 76, 48 321 32 19