Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazanych do składowania, osiągnięty przez podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości

Nazwa przedsiębiorcy

Dopuszczalny poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r. [%]

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

 

35

35

35

 

 

 

 

 

 

 

 

Poziom osiągnięty

PreZero Service Wschód Sp. z o.o.

20,67

31,03

14,83

 

 

 

 

 

 

 

 

EKO-SAM Sp. o.o.

19,02

16,64

15,44

 

 

 

 

 

 

 

 

PreZero Recycling Wchód Sp. z. o.o.

16,03

17,00

Połączenie Spółek PreZero Recycling Wschód Sp. z o.o. (Spółka przejmowana) z PreZero Service Wschód Sp. z o.o. (Spółka przejmująca) z dn. 01.09.2023r.

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ATK Recykling Tomasz Kucharczyk

19,49

12,98

63,41

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EKO ESTETYKA” Małecki Spółka Jawna

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo Handlowe „RADKOM” Sp. z o.o.

-

0,06

37,93

 

 

 

 

 

 

 

 

EKOLA Sp. z o.o.

9,03

111,93

23,05

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo Handlowe INTERBUD Sp. z o.o.

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

PUH MA-GA M. Gabryś, M. Gabryś, D. Kulińska Sp. jawna

19,18

20,51

19,23

 

 

 

 

 

 

 

 

HENMAR Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy Henryk Głuchowski

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedsiębiorstwo Handlowe „JODŁA” Skup – Sprzedaż Surowców Wtórnych i Artykułów

-

-

-