„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Operacja pn. „Budowy siłowni i placu zabaw wraz z ogrodzeniem w Piasecznie” mająca na celu rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez utworzenie placu zabaw i siłowni w miejscowości Piaseczno w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Wartość realizowanej operacji 79 537,00 zł,  w tym ze środków EFRROW 75161,00zł Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD „Razem dla Radomki”

„Budowy siłowni i placu zabaw wraz z ogrodzeniem w Piasecznie” - przedmiotem wykonania było zamontowanie urządzeń placu zabaw wraz z bezpiecznymi nawierzchniami: żagiel na sprężynie- 1szt., piramida linowa -1szt., zestaw zabawowy-1szt., zamontowanie urządzeń siłowni zewnętrznej - to jest:  Rower-1szt., Wioślarz-1szt.  Prasa nożna/poręcz-1kpl na wspólnym pylonie, Wyciąg górny/orbitrek-1kpl na wspólnym pylonie, Twister-1szt., Biegacz -1szt. Ponadto w ramach zagospodarowania powstały niezabawowe elementy małej architektury: tablica informacyjna z regulaminem korzystania z urządzeń placu zabaw -1szt., kosze na śmieci-2szt., ławki -4szt., stojaki na rowery - 2 szt., odcinka ogrodzenia, nasadzenia krzewów.

Zadanie służy aktywizacji społeczności lokalnej i propagowaniu zdrowego trybu życia oraz uzupełnienie infrastruktury Piaseczna. Działanie umożliwia rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, wzrost potencjału mieszkańców obszaru LGD, gdyż prowadzi do postania przestrzeni publicznej w której to przestrzeni możliwe będzie organizowanie imprez rekreacyjnych integrowanie i budowanie więzi międzyludzkich.

Zadanie zostało wsparte dotacją na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 02910-6935-UM0714729/22 z dnia 27.06.2022 ze zmianami wynikającymi z aneksów zawartej z Województwem Mazowieckim w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej z późniejszymi zmianami. Dotacja w kwocie 79 537,00 zł, koszt całkowity to 125 000,00 zł.

Celem inwestycji był rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez utworzenie placu zabaw i siłowni w miejscowości Piaseczno Infrastruktura jest udostępniona dla wszystkich zainteresowanych korzystaniem w szczególności dla mieszkańców terenu LGD Razem dla Radomki.

 • IMG_20230124_103306
 • IMG_20230124_103320
 • IMG_20230124_103328
 • IMG_20230124_103344
 • IMG_20230124_103346
 • IMG_20230124_103406
 • IMG_20230124_103413
 • IMG_20230124_103415
 • IMG_20230124_103424
 • IMG_20230124_103506
 • IMG_20230124_103508
 • IMG_20230124_103512
 • IMG_20230124_103516
 • IMG_20230124_103518
 • IMG_20230124_103522
 • IMG_20230124_103751
 • IMG_20230124_103754
 • IMG_20230124_103951
 • IMG_20230124_104000
 • IMG_20230124_104049
 • IMG_20230124_104058
 • IMG_20230124_104112
 • IMG_20230124_104115_1