Siedzibą Gminy jest Jedlińsk – historyczna osada położona przy międzynarodowej trasie E77 w odległości 90 km na południe od Warszawy i 10 km na północ od Radomia, nad rzekami Radomką i Tymianką. Od XVI do XIX wieku przez ponad 250 lat posiadała prawa miejskie. Ma ciekawą historię oraz bogatą kulturę i tradycję. Do najważniejszych zabytków zalicza się kościół z XVIII wieku, wzniesiony w stylu barokowym z polichromiami i obrazami Tadeusza Kuntzego.
   Do dziś kultywowany jest obrzęd ludowy tzw. "Ścięcie Śmierci", odbywający się corocznie w "kusaki", tj. ostatni wtorek przed "wielkim postem".
   Dziś Jedlińsk liczy ok. 1700 mieszkańców.
   Powierzchnia całkowita gminy wynosi 138,72 km2, a zamieszkuje ją ok. 14,4 tys. osób. Gminę tworzy 31 sołectw.
   Na terenie gminy mają swoje siedziby: urząd gminy, urząd pocztowy, dwa banki spółdzielcze, trzy ośrodki zdrowia, sześć kościołów parafialnych, siedem szkół podstawowych, trzy gimnazja, dwa przedszkola, centrum kultury, biblioteka, Zakład Gospodarki Komunalnej, apteka, komisariat policji, hotel, sześć stacji paliw, ośrodek sportu i rekreacji z 50 miejscami noclegowymi w domkach campingowych, polem namiotowym i kortem tenisowym, trzy obiekty parkowo-pałacowe: w Jedlance, Wsoli i Piastowie oraz Muzeum Witolda Gombrowicza.
Na terenie gminy działa siedem jednostek ochotniczej straży pożarnej. W Piastowie znajduje się obiekt Aeroklubu Radomskiego o pow. ponad 200 ha z lotniskiem sportowym oraz strzelnicą PZŁ.

Podstawowe dane statystyczne

Powierzchnia: 138,72 km2

 • użytki rolne: 107,88 km2 (77%)
  • grunty orne: 77,24 km2 (72%)
  • łąki: 16,84 km2 (16%)
  • pastwiska: 10,00 km2 (9%)
  • sady: 3,80 km2 (3%)
 • lasy: 16,32 km2 (12%)
 • wody: 3,53 km2 (2,5%)

Liczba ludności (stan na 16.09.2021 r.): 14 453
Liczba gospdodarstw rolnych: 2 660
Liczba działek rolnicznych do 1 ha: 2 300
Średnia wielkość gospodarstwa rolnego: 6 ha
Jakość gleb - wskaźnik bonitacji - 0,65 (gleby słabe)

 • -