Siedzibą Gminy jest Jedlińsk – historyczna osada położona przy trasie nr 7 w odległości 90 km na południe od Warszawy i 10 km na północ od Radomia nad rz. Radomką i Tymianką. Od   XVI do XIX wieku przez ponad 250 lat posiadała prawa miejskie. Ma ciekawą historię i bogatą kulturę oraz tradycje.

Do najważniejszych zabytków zalicza się kościół z XVIII wieku, w stylu barokowym z polichromiami i obrazami T. Kuntzego.
Do dziś kultywowany jest obrzęd ludowy tzw. "Ścięcie śmierci", wywodzący się z 1778 roku, odbywający się corocznie w "kusaki" tj. ostatni wtorek przed "wielkim postem".
Powierzchnia ogólna gminy wynosi 138 km 2, a zamieszkuje ją ok. 13 tys, a sam Jedlińsk Jedlińsk liczy ok. 2000 mieszkańców.  Gminę tworzy 31 wsi sołeckich.

Na terenie gminy mają swoje siedziby Urząd Gminy, Urząd Pocztowy, Bank Spółdzielczy, trzy Ośrodki Zdrowia, sześć kościołów parafialnych, siedem Szkół Podstawowych, trzy Gimnazja, Publiczne Przedszkole, Ośrodek Kultury, Biblioteka, Zakład Gospodarki Komunalnej, apteka , komisariat policji, hotel,  stacje paliw, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jedlińsku.

Na terenie gminy działa siedem jednostek ochotniczej straży pożarnej. W Piastowie znajduje się obiekt AEROKLUBU o pow. ponad 200 ha z lotniskiem sportowym oraz strzelnica PZŁ.