Operacja pn. „Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym –zagospodarowanie przy świetlicy wiejskiej –doposażenie placu zabaw w Mokrosęku” mająca na celu Inwestycje w ogólnodostępną i niekomercyjną infrastrukturę turystyczną i  rekreacyjną poprzez doposażenie placu zabaw w miejscowości Mokrosęk do momentu złożenia wniosku o płatność końcową i utrzymanie jej do czasu związania z celem współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Wartość realizowanej operacji 45620,00zł,  w tym ze środków EFRROW 29028,00zł Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD „Razem dla Radomki”

Przedmiotem inwestycji „Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym –zagospodarowanie przy świetlicy wiejskiej –doposażenie placu zabaw w Mokrosęku” była rozbudowa - doposażenie placu zabaw  w jeden egzemplarz urządzenia zabawowego-  zestaw zabawowy-1szt.. Wcześniej na terenie przy świetlicy w Mokrosęku były już zamontowane: huśtawka wagowa, 2 bujaki, huśtawka podwójna z bocianim gniazdem zakupione w poprzednich latach. Zamontowany w ramach zadania zestaw zabawowy stanowi rozwinięcie idei placu zabaw i jest multifunkcyjny zawierając w sobie wiele urządzeń sprawnościowych. Zestaw zabawowy montowany został na nawierzchni piaskowej.

Zadanie służy aktywizacji społeczności lokalnej i propagowaniu zdrowego trybu życia oraz uzupełnienie infrastruktury Mokrosęka. Działanie umożliwia rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, wzrost potencjału mieszkańców obszaru LGD, gdyż prowadzi do postania przestrzeni publicznej w której to przestrzeni możliwe będzie organizowanie imprez rekreacyjnych integrowanie i budowanie więzi międzyludzkich.

Zadanie zostało wsparte dotacją na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 03560-6935-UM0715592/23 z dnia 27.07.2023r. ze zmianami wynikającymi z aneksu zawartego z Województwem Mazowieckim w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej z późniejszymi zmianami. Dotacja w kwocie 29028zł, koszt całkowity to 45620,00zł.

Celem inwestycji był rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej poprzez doposażenie placu zabaw przy świetlicy w Mokrosęku. Infrastruktura jest udostępniona dla wszystkich zainteresowanych korzystaniem w szczególności dla mieszkańców terenu LGD Razem dla Radomki.

 • IMG_20231219_103413336
 • IMG_20231219_103422897
 • IMG_20231219_103512129
 • IMG_20231219_103517291
 • IMG_20231219_103526565
 • IMG_20231219_103533915
 • IMG_20231219_103538739
 • IMG_20231219_103543516
 • IMG_20231219_103547744
 • IMG_20231219_103551267
 • IMG_20231219_103557963
 • IMG_20231219_103610601
 • IMG_20231219_103619585
 • IMG_20231219_103624021
 • IMG_20231219_103636867
 • IMG_20231219_103649173_HDR