Informacja o nie ujęciu w planach przyłączenia do sieci światłowodowej!

Nowa strona do zgłaszania zapotrzebowania na Internet Szerokopasmowy
www.internet.gov.pl

Przed wypełnieniem informacji, sprawdź koniecznie czy jesteś uwzględniony w zasięgu sieci
na stronie www.getfibre.pl

W gminie Jedlińsk realizowany jest Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) polegającego na budowie otwartej sieci światłowodowej.

Jeśli czyjeś gospodarstwo domowe zostało pominięte, prosimy o wypełnienie informacji i jej dostarczenie:

Przed wypełnieniem informacji, sprawdź koniecznie czy jesteś uwzględniony w zasięgu sieci
na stronie www.getfibre.pl

Informacje te, zostaną przekazane do ministerstwa odpowiedzialnego za realizację projektu, celem podjęcia działań rozszerzenia zasięgu sieci w naszej gminie.

Więcej informacji o projekcie:  www.fiberhost.com