KOMUNIKAT WÓJTA GMINY JEDLIŃSK

W SPRAWIE PANDEMII KORONAWIRUSA

W związku z zaistniałą w ostatnich dniach sytuacją, związaną z pojawieniem się w naszym kraju koronawirusa COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz potencjalnym zagrożeniem jego rozprzestrzenienia, Wójt Gminy Jedlińsk zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy Jedlińsk oraz innych osób przebywających na jej terenie o zachowanie szczególnej ostrożności, a także do stosowania się do wszelkich zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, dotyczących zasad dbania o higienę oraz ochrony przed koronawirusem.

W środę, 11 marca, w Urzędzie Gminy w Jedlińsku odbyło się spotkanie Wójta Gminy z dyrektorami szkół i przedszkoli w celu skoordynowania działań powstrzymujących rozprzestrzenianie się koronawirusa, tematem spotkania było również zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych oraz organizacja pracy administracyjnej.

Od 12 do 13 marca w placówkach nie będą się odbywały żadne zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. a jedynie będą prowadzone zajęcia opiekuńcze - dla uczniów, którym nie udało się zapewnić opieki rodziców (tylko w szkole do której uczęszcza dziecko).

Od poniedziałku, 16 marca – uczniowie i wychowankowie już nie będą przychodzili do szkół. Przestrzegamy jednak, że czas wolny od szkoły to nie ferie. Nauczyciele  będą komunikowali się z rodzicami i uczniami, po to aby ten czas wykorzystać na uzupełnienie wiedzy. Apelujemy, aby te czternaście dni potraktować jako kwarantannę i ograniczyć spotkania z kolegami i znajomymi. Nauczyciele pozostaną w gotowości pracy, za co będzie im przysługiwało wynagrodzenie (zgodnie z art. 81 § 1 Kodeksu Pracy).

Decyzja została podjęta przez Ministra Edukacji narodowej zgodnie z art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.). Informacja na stronie MEN: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

Informujemy, iż rodzicom dzieci do lat 8 przysługuje zasiłek opiekuńczy. Wystarczy złożyć oświadczenie do swojego pracodawcy. Wzór oświadczenia można pobrać na stronie internetowej ZUS www.zus.pl Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS.

 

OCHRONA SENIORÓW

Zwracamy się do naszych mieszkańców o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby starsze i samotne. Osoby te, jeśli to możliwe, powinny ograniczyć przebywanie w miejscach publicznych i poprosić bliskich o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych i pocztowych. Starajmy się, aby dzieci nie miały kontaktu ze starszymi.

 

ZADZWOŃ PRZED PRZYJŚCIEM DO PRZYCHODNI!

Zwracamy się do pacjentów SPZOZ w Jedlińsku o graniczenie wizyt w ośrodkach Zdrowia. Prosimy o zgłaszanie się pacjentów w sytuacjach nagłych.

W przypadku, kiedy pacjenci mają objawy infekcji wirusowych typu: wysoka gorączka powyżej 38oC, kaszel, katar, złe samopoczucie, osłabienie, pacjent powinien zadzwonić pod numer: 800 190 590.

W pozostałych przypadkach dotyczących wątpliwości odnośnie swojego stanu zdrowia, prosimy o zgłoszenie TELEFONICZNE:

Ośrodek Zdrowia w Jedlińsku: 48 32 21 186

Ośrodek Zdrowia w Bierwcach: 48 32 16 201

Ośrodek Zdrowia we Wsoli: 48 32 15 408

Pracownik medyczny przeprowadzi z pacjentem wywiad medyczny i oceni jego stan zdrowia. Tylko w sytuacjach kiedy jest to niezbędne, pacjent zostanie umówiony na wizytę w przychodni. Również zapotrzebowanie na recepty prosimy zgłaszać telefonicznie pod umieszczone wyżej numery.

 

 

OBSŁUGA MIESZKAŃCÓW W URZĘDZIE GMINY JEDLIŃSK, GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ, ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ,

Urząd Gminy Jedlińsk, GOPS, ZGK  cały czas prowadzą obsługę interesanta, jednak w miarę możliwości prosimy o załatwianie spraw w formie elektronicznej, telefonicznej, drogą pocztową lub poprzez e-PUAP, a także o ograniczenie do minimum osobistych wizyt w urzędach. Przypominamy też, by oczekując na spotkanie z urzędnikiem, ze względu na własne bezpieczeństwo, zachować odpowiedni dystans zarówno od pracownika jak i od innych oczekujących.

Wszelkie zapytania dotyczące spraw załatwianych w urzędzie prosimy kierować pod numery telefonów:

Sekretariat Urzędu: 43 32 13 021, adres e-mail: jedlinsk@jedlinsk.pl

Referat Budżetowy: 43 32 13 066

Referat Podatków i Opłat: 48 32 13 066

Referat Promocji i Rozwoju Gospodarczego: 48 32 13 087

Referat Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Gruntami: 48 32 13 098

Referat Społeczno–Administracyjny: 48 33 13 126

Urząd Stanu Cywilnego: 48 32 13 126

Zakład Gospodarki Komunalnej: 48 32 13 091, adres e-mail: biuro@zgkjedlinsk.pl

Centrum Usług Wspólnych: 48 32 13 115

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: 48 32 13 127

 

Zarządzeniem Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlińsku zawieszamy wszystkie zajęcia dla dzieci spotkania autorskie, spotkania z seniorami oraz wszelkie inne imprezy organizowane w GBP w Jedlińsku, do odwołania.

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Jedlińsku zamknięta
dla czytelników od 12.03 do 24.04.2020 r.

Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku odwołuje wszystkie zajęcia, warsztaty, spotkania do 25 marca 2020 r., ponadto prosimy o ograniczenie wizyt osobistych w GCKiKF, jeśli nie są koniecznie w celu załatwienia spraw prosimy
o kontakt telefoniczny 43 32 13 052, bądź e-mail: jedlinskgkcikf@vp.pl

 

WAŻNE TELEFONY:

Działa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190 590, gdzie można uzyskać informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radomiu
Godziny pracy Stacji: pon. - pt.: 730 - 1505

Telefon alarmowy czynny po godzinach pracy oraz w dniu ustawowo wolne od pracy 690 122 050 lub 508 526 676 (kontakt w przypadkach nagłych)

Drodzy mieszkańcy – to w dużej mierze od naszej odpowiedzialności za nas samych, nasze rodziny i sąsiadów, zależy powstrzymanie koronawirusa w naszej gminie. Wierzę, że wspólnie poradzimy sobie z tym wyzwaniem.

                                                                                             

 Wójt Gminy Jedlińsk

 Kamil Dziewierz