Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych osiągnięty przez podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości.

Dane o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku oraz poziomach ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania. Poziomy zostały opracowane dla poszczególnych rodzajów odpadów na podstawie sprawozdań przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Jedlińsk.

Nazwa przedsiębiorcy

Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu [%] określony
w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 888 z późn. zm.)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

20

25

35

45

55

56

57

58

59

60

Poziom osiągnięty

 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

PreZero Service Wschód Sp. z o.o.

4,52

 5,63

 8,79

 

 

 

 

 

 

 

EKO-SAM Sp. o.o.

26,21

 39,52

39,52

 

 

 

 

 

 

 

PreZero Recycling Wchód Sp. z o.o.

8,66

 9,05

Połączenie spółek PreZero Recycling Wschód Sp. z o.o (spółka przejmowana) z PreZero Service Wschód Sp. z o.o (spółka przejmująca) z dnia 01.09.2023 r.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ATK Recykling Tomasz Kucharczyk w spadku

10,41

 21,14

28,33

 

 

 

 

 

 

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EKO ESTETYKA” Małecki Spółka Jawna

-

 -

-

 

 

 

 

 

 

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo Handlowe „RADKOM” Sp. z o.o.

-

29,25 36,26

 

 

 

 

 

 

 

EKOLA Sp. z o.o.

91,34

 70,96

65,59

 

 

 

 

 

 

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo Handlowe INTERBUD Sp. z o.o.

-

 -

 -

 

 

 

 

 

 

 

PUH MA-GA M. Gabryś, M. Gabryś, D. Kulińska Sp. jawna

27,09

 10,12

16,28

 

 

 

 

 

 

 

HENMAR Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy Henryk Głuchowski

0

 0

 0

 

 

 

 

 

 

 

Przedsiębiorstwo Handlowe "Jodła" Skup Sprzedaż Surowców Wtórnych i Artykułów

-

-

100