„Budowa wiaty z grillem na terenie działki nr ewidencyjny 213 w Ludwikowie” - przedmiotem wykonania było wybudowanie wiaty drewnianej wiaty z dachem pokrytym blachą. Wiata postała planie prostokąta o wymiarach około  11,70m x około 7,70m z dachem czterospadowym oraz utwardzeniem terenu kostką brukową pod wiatą. Ponadto wykonany zastał grill oraz ławy i stoły drewniane. W ramach zagospodarowania terenu wykonany został odcinek chodnika.

Zadanie służy aktywizacji społeczności lokalnej i propagowaniu zdrowego trybu życia poprzez wybudowanie wiaty z grillem jako miejsca spotkań mieszkańców oraz uzupełnienie infrastruktury turystycznej Ludwikowa jako miejsca biwaku  i odpoczynku w trakcie zwiedzania gmin dorzecza Radomki poprzez wycieczki rowerowe. Działanie umożliwia rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, wzrost potencjału mieszkańców obszaru LGD, gdyż prowadzi do postania przestrzeni publicznej, w której to przestrzeni możliwe będzie organizowanie imprez rekreacyjnych integrowanie i budowanie więzi międzyludzkich.

Zadanie zostało wsparte dotacją na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 02866-6935-UM0714730/22 z dnia 03.06.2022 r. ze zmianami wynikającymi z aneksów zawartej z Województwem Mazowieckim w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej z późniejszymi zmianami. Dotacja w kwocie 75161,00 zł, koszt całkowity to 152600,00 zł.

Celem inwestycji było utworzenie miejsca turystyczno - rekreacyjnego w miejscowości Ludwików. Infrastruktura jest udostępniona dla wszystkich zainteresowanych korzystaniem w szczególności dla mieszkańców terenu LGD Razem dla Radomki.

 

                   

 • IMG_20230116_094326
 • IMG_20230116_094337
 • IMG_20230116_094339
 • IMG_20230116_094342
 • IMG_20230116_094355
 • IMG_20230116_094405
 • IMG_20230116_094410
 • IMG_20230116_094413
 • IMG_20230116_094415
 • IMG_20230116_094428
 • IMG_20230116_094438