Świadczenie ratownicze dla strażaków ratowników OSP - pobierz dokumenty

Na terenie gminy Jedlińsk działa 7 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. 3 jednostki: Jedlińsk, Wsola i Wielogóra położone przy międzynarodowej trasie nr 7 są zrzeszone w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego. Najstarsza jednostka OSP - w Jedlińsku została założona w 1917 r., najmłodsza - w Ludwikowie w 1968 r.
Ogólnie we wszystkich OSP zrzeszonych jest 236 strażaków. Młodzież do 18 roku życia tworzy 6 drużyn po 8-u członków.
Samochody bojowe posiadają wszystkie jednostki. Każda OSP posiada własną strażnicę. 
W dniu 4 maja każdego roku OSP obchodzi swoje święto tzw. Św. Floriana.
Prezesem Zarządu Gminnego jest Jacek Wędzonka. Komendantem Gminnym jest Marcin Nowakowski.


Ochotnicza Straż Pożarna w Bierwcach
Bierwce 93, 26-660 Jedlińsk

Ochotnicza Straż Pożarna w Jankowicach
Jankowice 4, 26-660 Jedlińsk

Ochotnicza Straż Pożarna w Jedlińsku
ul. Warszawska 2, 26-660 Jedlińsk
tel.: 48 321 30 88

Ochotnicza Straż Pożarna w Ludwikowie
Ludwików 8B, 26-660 Jedlińsk

Ochotnicza Straż Pożarna w Nowych Zawadach
Nowe Zawady, 26-660 Jedlińsk
tel.: 48 321 61 62

Ochotnicza Straż Pożarna w Wielogórze
Wielogóra, ul. Kwiatowa 1, 26-660 Jedlińsk
tel.: 48 321 50 64

Ochotnicza Straż Pożarna we Wsoli
Wsola, ul. Lotnicza 4, 26-660 Jedlińsk

Historia OSP Jedlińsk

  • -

Ochotnicza Straż Pożarna w Jedlińsku została założona w roku 1917 przez Zarząd Jednostki: Bolesław Janowski z Bartodziej - prezes, Jan Przybyłowski (prezes Cechu Rzemiosł Różnych z Jedlińska) - wiceprezes, Władysław Borek - naczelnik, Adam Szpotowicz - zastępca naczelnika.

Po roku z prezesury zrezygnował Bolesław Janowski. Prezesem został Jan Przybyłowski. Funkcję pełnił do 31 marca 1938 r.
Przyjęć do straży dokonywała powołana komisja oraz Zarząd Straży, zasięgając opinii o kandydatach w miejscowym środowisku. Konieczna była wpłata składki w wysokości 1-go rubla na zakup sprzętu strażackiego. Wszystkie fundusze na założenie straży umożliwiające jej działalność były społeczne. Jednostka straży w tym czasie liczyła 93 członków stanowiąc 4 oddziały: toporników, ratowniczy, wodny, porządkowy.

Po odejściu z Jedlińska nauczyciela Władysława Borka, funkcję naczelnika straży objął Adam Szpotowicz i pełnił ją 15 lat.
Z inicjatywy straży powstało kółko dramatyczne, a dochody z przedstawień przeznaczono na budowę remizy z wozownią i sali teatralnej. Do pożarów w tym czasie wyjeżdżał konnym wozem stały woźnica Roman Orłowski. W tym samym czasie organizowano orkiestrę dętą. W 1932 roku zakupiono na potrzeby akcji gaśniczych hydrofor, a w 1935 roku pompę.

  • -
  • -

W 1945 roku jednostka odzyskała zarekwirowany przez Niemców wóz strażacki Mercedes. Dzięki staraniom władz straży otrzymano nowocześnie wyposażony samochód bojowy „STAR-20”, a w 1966 roku samochód–beczkowóz.
W 1965 roku wspólnym wysiłkiem całego społeczeństwa, członków straży i orkiestry przystapiono do budowy nowego Domu Strażaka , którą zakończono w 1971 roku. Teren pod budowę obiektu ofiarował dziedzic – Ignacy Trzciński w 1919 roku, kiedy rozpoczęto budowę pierwszej strażnicy.

Jednostka straży w Jedlińsku osiąga dobre wyniki na zawodach gminnych, rejonowych i wojewódzkich. W 1986 roku zorganizowano 10 osobową drużynę młodzieżową, która w tym samym roku zajęła na zawodach gminnych I miejsce, a w nastepnym roku zwycięskie miejsce na szczeblu gminnym i rejonowym.

Orkiestra strażacka została założona w 1927 roku przez Jana Ziembickiego – miejscowego organistę i pierwszego kapelmistrza. Liczyła wtedy 14 osób. Za społeczne pieniądze zakupiono 19 instrumentów. Orkiestra w latach 1960-1962 zajmowała na eliminacjach rejonowych w Radomiu I miejsce, w 1973 roku została zakwalifikowana do eliminacji wojewódzkich w Kozienicach zajmując tam ponownie I miejsce. Dalsze sukcesy to nagrody i wyróżnienia na przeglądach w Otwocku , Piwnicznej i Wiśle.


W 1987 r. obchodzono Jubileusz 70-lecia powstania Straży i 60-lecia istnienia Orkiestry.

  • -

W 1995 roku jednostka OSP w Jedlińsku została włączona przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej do struktur Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i w struktury Mazowieckiej Brygady Odwodowej. W 2003 roku jednostka uczestniczyła w likwidacji 121 zdarzeń - 104 pożarach i 17 miejscowych zagrożeniach z zakresu ratownictwa drogowego przy trasie Nr 7. OSP jest również zarejestrowana jako Stowarzyszenie w Krajowym Rejestrze Sądowym. Straż otrzymała w 2004 roku, sfinansowany ze srodków budżetu Gminy i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, nowoczesny samochód gaśniczy „STAR”.
Praca w OSP cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony młodych ludzi, którzy aktywnie pracują w jej szeregach. Obecnie OSP liczy 94 członków, w tym 21 w Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej. Nie można jednak zapomnieć o tych , którzy współtworzyli historię jednostki. Pozostanie z nami na zawsze duch ich społecznej pracy, zaangażowanie i wspomnienia.

Opracowanie: Zarząd OSP Jedlińsk