Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

OPŁATY

Przed wydaniem zezwolenia pobiera się opłatę za korzystanie z zezwolenia w wysokości:

  • 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu, oraz piwa
  • 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
  • 2 100 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu

Opłata ta dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie.

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim są obowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim. Na podstawie tych oświadczeń ustalane są opłaty za korzystanie z zezwoleń w następujący sposób:

  • jeżeli wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła 37 500 zł (napoje o zawartości do 4,5% alkoholu i piwo), wówczas wnosi się opłatę roczną w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim
  • jeżeli wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła 37 500 zł (napoje o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu), wówczas wnosi się opłatę roczną w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim
  • jeżeli wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła 77 000 zł (napoje o zawartości powyżej 18 % alkoholu), wówczas wnosi się opłatę roczną w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim nie przekroczyła ww. kwot, przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości podstawowej, tj.: zezwolenie A - 525 zł, zezwolenie B - 525 zł, zezwolenie C - 2100 zł.
Opłata ta jest wnoszona na rachunek Gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

UWAGA!
Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności pobiera się opłatę w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.