Modernizacja-przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych
w miejscowości Piaseczno - Mosty

zakończono: 22.10.2015

Łączna długość: 502 mb
szerokość: 4 m

» Zdjęcia z uroczystego otwarcia drogi «