Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania osiągnięte przez przedsiębiorców odbierających odpady komunalne z terenu Gminy Jedlińsk.

   Dane o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku oraz poziomach ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania. Poziomy zostały opracowane dla poszczególnych rodzajów odpadów na podstawie sprawozdań przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Jedlińsk.

Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%] określony
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 645)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

10

12

14

16

18

20

30

40

50

 Poziom  osiągnięty

Nazwa przedsiębiorcy

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

„ALMAX” Przedsiębiorstwo Wywozu Nieczystości Stałych
Sp. z o.o.
obecnie

PREZERO SERVICE WSCHÓD Sp. z o.o.

21,47

36,84

23,48 

60,71

50,51

68,33

16,70

23,52

 

MPK Sp. z o.o.

-

Podmiot wykreślony z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania od  27.09.2013r

SITA Radom Sp. z o.o.

obecnie

SUEZ WSCHÓD
Sp. z o.o
.

 

-

18,72

18,61

23,10

23,94

30,51

16,19

 

„EKO-SAM” s.c. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe

obecnie

EKO-SAM Sp. z o.o.

100

100

100

100

100

100

100

100

 

Usługi Komunalne
ATK-RECYKLING Tomasz Kucharczyk

31,3

25,81

-

20,06

56,67

56,41

118,14

66,78

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

„EKO ESTETYKA” Małecki Sp. j.

 

-

-

-

-

-

-

-

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe

„RADKOM”
Sp. z o.o.

-

-

-

-

-

-

-

-

 

„EKOLA” Sp. z o.o.

21,38

13,05

15,7

-

98,46

45,53

69,10

42,77

 

MA-GA Maciej Gabryś

-

-

-

-

-

-

-

-

 

„EKO-JAS”

Usługi Ekologiczne Janas Krzysztof

-

-

-

-

-

-

-

-

 

INTERBUD Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Wojteczek Krystyna

-

-

Podmiot wykreślony z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z dniem 10.07.2014r.

VEOLIA Usługi dla Środowiska S.A.
Obecnie ENERIS Surowce S.A.

-

-

-

-

-

-

Podmiot wykreślony z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z dniem 31.12.2018r.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Jedlińsku

84,1

49,81

18,57

10,19

6,71

7,48

7,56

17,29

 

ATK Recykling

Agnieszka Kucharczyk

-

-

-

-

-

-

Podmiot wykreślony z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z dniem 29.10.2018r.

Usługi Remontowo-Budowlane Wywóz nieczystości płynnych i stałych

Maciej Gwarek

- - - - - -

-

-  
PPHU Zebra Sp. j. Zaczkowska - Cytowska Edyta, Zaczkowski Władysław, Cytowski Hubert - - - - - - - -  
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowo "MA-GA"
M. Gabryś, M. Gabryś, D. Kulińska Sp.j.
- - - - - - - -  

przedsiębiorca w danym roku  nie prowadził działalności związanej z odbiorem tego typu odpadów komunalnych na terenie Gminy Jedlińsk.

Inne niż niebezpieczne odpady budowlane
i rozbiórkowe

 Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami [%] określony w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012r., poz. 645) 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

30

36

38

40

42

45

50

60

70

 Poziom  osiągnięty

Nazwa przedsiębiorcy

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

„ALMAX” Przedsiębiorstwo Wywozu Nieczystości Stałych
Sp. z o.o.

obecnie

 

PREZERO SERVICE WSCHÓD Sp. z o.o.

-

100

99,5

100

0

-

 

MPK Sp. z o.o.

-

Podmiot wykreślony z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania od  27.09.2013r

SITA Radom Sp. z o.o.

obecnie

SUEZ WSCHÓD
Sp. z o.o
.

-

-

-

100

100

-

-

-

 

„EKO-SAM” s.c. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe

obecnie

EKO-SAM Sp. z o.o.

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Usługi Komunalne
ATK-RECYKLING Tomasz Kucharczyk

 

-

-

-

-

-

-

-

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

„EKO ESTETYKA” Małecki Sp. j.

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe

„RADKOM”
Sp. z o.o.

-

-

-

-

-

-

-

-

 

„EKOLA” Sp. z o.o.

-

-

-

-

-

-

-

-

 

MA-GA Maciej Gabryś

-

-

-

-

-

-

-

-

 

„EKO-JAS”

Usługi Ekologiczne Janas Krzysztof

-

-

-

-

-

-

-

-

 

INTERBUD Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Wojteczek Krystyna

-

-

Podmiot wykreślony z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z dniem 10.07.2014r.

VEOLIA Usługi dla Środowiska S. A.

Obecnie ENERIS Surowce S. A.

-

-

-

-

-

-

Podmiot wykreślony z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z dniem 31.12.2018r.

Zakład Gospodarki Komunalnej

100

100

-

-

-

-

72,29

56,81

 

ATK Recykling

Agnieszka Kucharczyk

-

-

-

-

-

-

Podmiot wykreślony z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z dniem 29.10.2018r.

Usługi Remontowo-Budowlane Wywóz nieczystości płynnych i stałych Maciej Gwarek - - - - - - - -  
PPHU Zebra Sp. j. Zaczkowska - Cytowska Edyta, Zaczkowski Władysław, Cytowski Hubert - - - - - - - -  

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowo "MA-GA"
M. Gabryś, M. Gabryś, D. Kulińska Sp.j.

- - - - - - - -  

  przedsiębiorca w danym roku  nie prowadził działalności związanej z odbiorem tego typu odpadów komunalnych na terenie Gminy Jedlińsk

 

 Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. [%] określony w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów  (Dz. U. z 2012r., poz. 676) 

Rok

2012

16 lipca 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

16 lipca 2020

Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. [%]

75

50

50

50

45

45

40

40

35

 Poziom  osiągnięty

Nazwa przedsiębiorcy

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

„ALMAX” Przedsiębiorstwo Wywozu Nieczystości Stałych
Sp. z o.o.

obecnie

 

PREZERO SERVICE WSCHÓD Sp. z o.o.

8,29

0,61 

 0,93

0

0

61,38

28,05

24,22

 

MPK Sp. z o.o.

-

Podmiot wykreślony z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania od  27.09.2013r

SITA Radom Sp. z o.o.

obecnie

SUEZ WSCHÓD
Sp. z o.o
.

 

4,68

1,84

0

0

0

34,43

47,31

 

„EKO-SAM” s.c. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe

obecnie

EKO-SAM Sp. z o.o.

2,3

0,65

0,66

0

0

36

26,65

17,62

 

Usługi Komunalne
ATK-RECYKLING Tomasz Kucharczyk

 

2,21

1,93

0

0

60,21

6,67

14,78

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

„EKO ESTETYKA” Małecki Sp. j.

 

0,04

-

-

-

-

-

-

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe

„RADKOM”
Sp. z o.o.

-

-

-

-

-

-

-

-

 

„EKOLA” Sp. z o.o.

 

0,88

0,44

-

0

27

39,22

23

 

MA-GA Maciej Gabryś

-

-

-

-

-

-

-

-

 

„EKO-JAS”

Usługi Ekologiczne Janas Krzysztof

-

-

-

-

-

-

-

-

 

INTERBUD Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Wojteczek Krystyna

-

-

Podmiot wykreślony z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z dniem 10.07.2014r.

VEOLIA Usługi dla Środowiska S.A

Obecnie ENERIS Surowce S.A.

-

-

-

-

-

-

 

Podmiot wykreślony z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z dniem 31.12.2018r.

 

Zakład Gospodarki Komunalnej Jedlińsku

44,36

48,71

5,18

0

0

23

18,81

14,42

 

ATK Recykling Agnieszka Kucharczyk

-

-

-

-

-

-

Podmiot wykreślony z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z dniem 29.10.2018r.

Usługi Remontowo-Budowlane Wywóz nieczystości płynnych i stałych

Maciej Gwarek

- - - - - - - -  
PPHU Zebra Sp. j. Zaczkowska - Cytowska Edyta, Zaczkowski Władysław, Cytowski Hubert - - - - - - - -  
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowo "MA-GA"
M. Gabryś, M. Gabryś, D. Kulińska Sp.j.
- - - - - - - -  

przedsiębiorca w danym roku nie prowadził działalności związanej z odbiorem tego typu odpadów komunalnych na terenie Gminy Jedlińsk