Przebudowa ulicy Bursztynowej na odcinku
od ulicy Gombrowicza do ulicy Pałacowej we Wsoli

09.05.2016 r. teren budowy został przekazany wykonawcy zadania.

zakończono: 21.07.2016

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -