Modernizacja – przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych
w miejscowości Jedlanka

długość: 817,3 m; szerokość jezdni: 4,0 m

zakończono: 20.09.2016

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -