Przebudowa ulicy Łąkowej w Wielogórze

w ramach zadania inwestycyjnego budowa ulic Północnej i Łąkowej w Wielogórze

długość: 250,6 m; szerokość jezdni: 4 m
 

aktualizacja: 21.10.2016