Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych
(ul. Lipowa w Jedlińsku, ul. Gombrowicza we Wsoli)

zakończono: 29.12.2016