Budowa boiska wielofunkcyjnego w Lisowie

zakończono: 13.10.2017

  • -

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja pn. „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Lisowie”
mająca na celu  utworzenie miejsca sportowo rekreacyjnego w miejscowości Lisów w celu udostępnienia infrastruktury sportowej współfinansowana jest  ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie  na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020
Wartość realizowanej operacji 439766,17zł,  w tym ze środków EFRROW 266838,00zł Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD „Razem dla Radomki”

Celem projektu „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Lisowie” było utworzenie miejsca sportowo rekreacyjnego w miejscowości Lisów w celu udostępnienia infrastruktury sportowej dla wszystkich zainteresowanych korzystaniem w szczególności dla mieszkańców terenu LGD Razem dla Radomki poprzez wykonanie boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową, wraz z ogrodzeniem wokół boiska – piłkochwyty, siłowni plenerowej z urządzeniami do ćwiczeń, placu zabaw w Lisowie.

Operacja „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Lisowie” uzyskała dofinansowanie w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 służy wdrażaniu Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Razem dla Radomki na lata 2016–2023 – Umowa o przyznanie pomocy Nr 00075-6935-UM0710131/16 z dnia 28 kwietnia 2017 r.

Prace w ramach inwestycji objęły w szczególności:

  • wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej przepuszczalnej dla wody wraz z podbudową boiska i piłkochwytami na obwodzie boiska, wraz z niezbędnym wyposażeniem;
  • wykonanie siłowni plenerowej z urządzeniami zewnętrznymi do ćwiczeń na terenie utwardzonym z kostki brukowej na podbudowie 4 zestawy to jest : twister oraz wahadło bez pylona 1 kpl, wioślarz oraz prasa nożna wraz z pylonem – 1 kpl, urządzenie biegacz (piechur) oraz orbitrek wraz pylonem 1 kpl, urządzenie motyl oraz narty biegówki wraz z pylonem – 1 kpl;
  • wykonanie placu zabaw z urządzeniami zabawowymi zestaw Dwie Wieże, huśtawka wagowa 2-osobowa – 2kpl, bujaki – 2 kpl, karuzela tablica informacyjna wraz z częściowym ogrodzeniem placu zabaw od strony drogi;
  • wykonanie częściowego ogrodzenia terenu - system panelowy stalowy na podmurówce oraz ciągi piesze z kostki, montaż małej architektury.

Umowę z wykonawcą zawarto 17.07.2017 r. Prace wykonywano do 13.10.2017 r. Całkowity koszt poprzetargowy robót budowlanych to 439.766,17 zł, w tym dofinansowanie nie więcej jak 266.838,00 zł.