Budowa siłowni zewnętrznej w Wielogórze

„Zagospodarowanie centrum wsi Wielogóra” na działce nr ew. 754 (obręb Wielogóra) przy ul. Długiej w miejscowości Wielogóra obejmujące etap I – siłownia zewnętrzna wraz z utwardzeniem ciągu pieszego, stojaki na rowery i tablica informacyjna

Przy ulicy Długiej w Wielogórze została wybudowana siłownia zewnętrzna z zestawem trzech podwójnych urządzeń do ćwiczeń, wykonano także chodnik oraz zamontowano stojaki na rowery. W drugim etapie zadania inwestycyjnego powstanie plac zabaw, w skład którego będzie wchodzić piramida linowa, urządzenia do zabaw dla dzieci w różnym wieku oraz stoliki do gry w szachy.
 

zakończono: 14.11.2017