Budowa placu zabaw w Gutowie

„Budowa placu zabaw, zjazdu publicznego i ogrodzenie terenu” ETAP I – „Budowa wiaty ogrodowej, siłowni plenerowej, placu zabaw i zjazdu publicznego z drogi powiatowej na działce 142/4 w Gutowie” w ramach zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Gutów”

zakończono: 24.11.2017