Otwarcie placu zabaw w Starych Zawadach

   14 września 2017 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Starych Zawadach.

   Zaproszonych gości oraz całą społeczność szkoły przywitała dyrektor Barbara Deleska. Następnie uczniowie zaprezentowali program artystyczny przygotowany z okazji otwarcia placu zabaw. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Kamil Dziewierz – wójt gminy, Marcin Drewnowski – przewodniczący rady gminy, Barbara Deleska – dyrektor szkoły oraz przedstawiciele uczniów i Rady Rodziców.

   Prace przy budowie placu zabaw zostały wykonane w trakcie wakacji, a koszt jego budowy wyniósł 50 tys. zł.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -