Bezpieczeństwo najważniejsze

   8 lutego 2018 r. w świetlicy w Nowych Zawadach wójt gminy Jedlińsk Kamil Dziewierz oraz sołtys Nowych Zawad Teresa Kucharczyk zorganizowali spotkanie poświęcone bezpieczeństwu pieszych i rowerzystów w ruchu drogowym skierowane do seniorów.

   Odbyło się ono w ramach projektu profilaktycznego „B – jak bezpieczny, N – jak niechroniony”, realizowanego przez Komendę Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu. Jednym z priorytetów tego projektu jest zmniejszenie liczby ofiar wypadków z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego, m.in. poprzez kształtowanie bezpiecznych zachowań na drodze.

   W trakcie spotkania mieszkańcy Nowych Zawad zostali zapoznani z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w ruchu drogowym. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KWP: podinsp. Stanisław Popiel, podkom. Emilia Kosma i st. sierż. Marcin Sawicki przedstawili także m.in. możliwości poprawy swojego bezpieczeństwa na drodze, poprzez noszenie elementów odblaskowych.

   Na zakończenie wójt gminy Kamil Dziewierz rozdał uczestnikom kamizelki oraz odblaskowe opaski na rękę i zachęcił wszystkich do korzystania z nich w czasie poruszania się po drogach.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Wstecz