Jubileusze Małżeńskie

   2 marca 2018 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Jedlińsku odbyła się uroczystość z okazji nadania Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

   Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, nadał odznaczenia 7. parom z terenu gminy Jedlińsk, których związki małżeńskie trwają 50 lat lub dłużej.

Medale otrzymali:
-
Juliannna i Józef Małek - 61 lat
-
Teresa i Marian Krzemińscy - 57 lat
-
Marianna i Franciszek Kalbarczykowie - 55 lat
-
Jadwiga i Józef Witkowscy -  55 lat
-
Aleksanda i Józef Kowalczyk - 54 lat
-
Kazimiera i Stanisław Puk - 51 lat
- Zofia i Władysław Jurczak - 51 lat

   Uroczystość została poprzedzona mszą świętą w kościele parafialnym w Jedlińsku odprawioną w intencji Jubilatów przez księdza proboszcza Grzegorza Wójcika.

   W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczenia parom małżeńskim, składając gratulacje i życzenia, wręczyli: Kamil Dziewierz – wójt gminy Jedlińsk oraz Paweł Sagan – pracownik Biura Wojewody z radomskiej delegatury. W uroczystości wzięli udział także: Marcin Drewnowski - przewodniczący rady gminy, radny gminy Jedlińsk Marek JaniecTeodozja Bień - radna powiatu radomskiego, sekretarz gminy Andrzej Pawluczyk, skarbnik gminy Ilona Starzyńska, Ewa Koper – kierownik Urzędu Stanu Cywilnego oraz Bronisława Mularska - kierownik referatu Społeczno-Administracyjnego w Urzędzie Gminy w Jedlińsku.

   Po części oficjalnej odbyło się spotkanie, w trakcie którego dzieci i młodzież uczęszczająca na zajęcia artystyczne w Gminnym Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku przedstawiła program okolicznościowy.

   Przez całe spotkanie jubilatom przygrywał Sławomir Wasilewski z Płaskowa oraz Stanisław Kujawiak ze Starych Żdżar wraz z zespołem ludowym „Biesiada Bierwiecka” z Bierwiec.

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Wstecz