Spotkanie z Marszałkiem Sejmu RP Markiem Kuchcińskim

   W niedzielę 20 maja 2018 r. w Urzędzie Gminy w Jedlińsku odbyło się spotkanie Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego z mieszkańcami gminy. W spotkaniu wzięli udział również posłowie Anna Kwiecień i Andrzej Kosztowniak oraz Radosław Fogiel – radny sejmiku województwa mazowieckiego.

   Przed spotkaniem Marszałek Kuchciński wziął udział we mszy św. odprawionej w kościele parafialnym w Jedlińsku w intencji rolników i mieszkańców gminy Jedlińsk.

   Marszałek Kuchciński oraz parlamentarzyści odpowiadali na pytania mieszkańców dotyczące m.in. rolnictwa, melioracji, edukacji, ochrony zdrowia, rehabilitacji osób niepełnosprawnych, rodziny, ochotniczych straży pożarnych i gospodarki wodno-ściekowej. W trakcie dyskusji poruszono również temat utworzenia w Jedlińsku szkoły branżowej I stopnia.

   Wójt gminy Kamil Dziewierz składa podziękowania wszystkim mieszkańcom gminy, który wzięli udział w spotkani, a także dyrektorom szkół i jednostek organizacyjnych gminy.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Wstecz