Podsumowanie konkursu filmowego

   4 czerwca 2018 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wierzchowinach odbyło się podsumowanie konkursu filmowego pt. „Rzeka która urzeka” zorganizowanego przez Związek Gmin Radomka.

   Konkurs był skierowany do szkół z ternu gmin zależących do Związku Gmin Radomka. Zadaniem konkursowym było przygotowanie filmu promującego walory Radomki i terenu gmin należących do Związku.

W konkursie nagrody otrzymali:

1. miejsce: Julia Parszewska – PG Wolanów
2. miejsce: Dawid Drewnowski – PSP Wierzchowiny
3. miejsce: Gabriela Mordka – PG Wolanów
4. miejsce: Aleksandra Łochnicka – PG Wieniawa
5. miejsce: Anna Pączek – PG Wolanów
6. miejsce: Jan Tomasik – PG Wieniawa

Nagrody za udział:
Hubert Kwiatek – ZSP Jedlińsk
Kinga Wielocha – PG Zakrzew
Olga Mieszczakowska – PG Zakrzew
Mikołaj Michalczyk – PG Wieniawa

   W podsumowaniu konkursu wzięli udział: Kamil Dziewierz – członek zarządu Związku, wójt gminy Jedlińsk, Sławomir Białkowski – przewodniczący zarządu Związku, wójt gminy Zakrzew, Dariusz Wołczyński – przewodniczący zgromadzenia związku, wójt gminy Przytyk, Tadeusz Tomasik – burmistrz miasta i gminy Przysucha, Adam Gibała – wójt gminy Wolanów, Krzysztof Sobczak – wójt gminy Wieniawa oraz członkowie zgromadzenia Związku – przedstawiciele gmin: Krystyna Bielawska (Przysucha), Teresa Pankowska (Wolanów), Agnieszka Korzysta (Zakrzew), Stanisław Życzyński (Wieniawa), Jacek Soból (Przytyk), Marcin Drewnowski (Jedlińsk), a także Dorota Dobosz – dyrektor PSP w Wierzchowinach.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Wstecz