Podsumowanie konkursu

   7 czerwca 2018 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jedlińsku odbyło się podsumowanie konkursu dla dzieci i młodzieży pod hasłem: „Rodzina – Dom – Miłość”, zorganizowanym przez Gminny Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie we współpracy z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jedlińsku.

   Zadaniem konkursowym dla uczniów było nakręcenie telefonem komórkowym krótkiego filmu promującego hasło konkursowe: „Rodzina – Dom – Miłość”. W konkursie wzięli udział uczniowie ze szkół w Starych Zawadach, Ludwikowie, Jedlance i Jedlińsku, a w swoich pracach skupili się na znaczeniu zdrowej, szczęśliwej rodziny, zapewniającej każdemu ze swoich członków prawidłowy rozwój i godne życie.

Spośród nadesłanych prac komisja konkursowa wyłoniła następujących laureatów:

Kategoria I: klasy 1–3:

 • I miejsce: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Starych Zawadach: Natalia Sąpór, Patrycja Bieniek, Oskar Romanowski, Kacper Górnik
 • II miejsce: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Braci Andrzeja i Józefa Załuskich: uczniowie klasy III
 • III miejsce: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jedlińsku: Koło teatralne „Muzy”: Maria Malinowska, Maciej Nowakowski, Jagoda Salak, Magdalena Żarłok (klasa 2)

Kategoria II: klasy 4–7:

 • I miejsce: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Starych Zawadach: Igor Bartos (klasa 4)
 • II miejsce: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jedlińsku: Michał Walczak, Kacper Szymański, Cezary Czajka, Rafał Imiołek (klasa 7)
 • III miejsce: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ludwikowie: Karolina Michałowska (klasa 4)

   W podsumowaniu konkursu wzięli udział nagrodzeni uczniowie wraz z nauczycielami – opiekunami artystycznymi, dyrektorzy szkół biorących udział w konkursie oraz patroni honorowi konkursu: Kamil Dziewierz – wójt gminy Jedlińsk, Andrzej Pawluczyk – sekretarz gminy Jedlińsk i przewodniczący GKRPA, ks. kan. Grzegorz Wójcik – proboszcz parafii pw. św. Apostołów Piotra i Andrzeja w Jedlińsku, Bożena Starzyńska – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlińsku i Urszula Romanowska – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlińsku.

   Spotkanie podsumowujące konkurs rozpoczęła przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego Justyna Turzyńska wraz z zastępcą, Lidią Żurowską, pracownikiem GOPS w Jedlińsku. Po oficjalnym powitaniu wszystkich gości, zaprezentowany został program artystyczny przygotowany przez uczniów klas gimnazjalnych ZSP w Jedlińsku. Następnie wręczone zostały nagrody ufundowane przez Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Wójta Gminy Jedlińsk.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Wstecz