Kolejny sprzęt dla OSP

  17 września 2018 r. w Nowych Zawadach odbyło się uroczyste przekazanie wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Bierwiec oraz Nowych Zawad, zakupionego ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników  KRUS.

  Każda jednostka otrzymała 19 tys. dzięki czemu zakupiła m.in. kamerę termowizyjną, wodery, agregaty prądotwórcze, buty, przecinarki spalinowe do betonu, piły spalinowe, radiostacje, węże.

  W spotkaniu udział wzięli: Monika Pachniewska - dyrektor oddziału KRUS w Radomiu, Paweł Tuzinek - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radomiu, Kamil Dziewierz – wójt gminy Jedlińsk, Jerzy Przybyłowski - komendant gminny OSP w Jedlińsku, Roman Wójcik – dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Zawadach, Grażyna Wasiłek - pracownik urzędu gminy w Jedlińsku, Teresa Kucharczyk – sołtys Nowych Zawad oraz druhowie ochotnicy.

  To już kolejne pozyskane fundusze dla Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Jedlińsk.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Wstecz