Otwarcie sali gimnastycznej w Ludwikowie

   17 października 2018 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowo wybudowanej sali gimnastycznej w Ludwikowie.

   W otwarciu wzięli udział: Witold Bańka – minister Sportu i Turystyki, Stanisław Karczewski – marszałek Senatu, Adam Bielan – wicemarszałek Senatu, posłowie Anna Kwiecień i Dariusz Bąk, Marek Suski – szef Gabinetu Politycznego premiera, Aurelia Michałowska – Mazowiecki Kurator Oświaty, Jakub Kowalski – szef Kancelarii Senatu, Radosław Fogiel – radny województwa mazowieckiego, Marcin Kozdrach – wójt gminy Stara Błotnica, radni powiatu radomskiego i gminy Jedlińsk, sołtysi, dyrektorzy szkół, kierownicy jednostek organizacyjnych, cała społeczność szkolna, rodzice uczniów i mieszkańcy gminy. Gospodarzami uroczystości byli dyrektor PSP w Ludwikowie Małgorzata Sobień oraz wójt gminy Kamil Dziewierz.

   Z okazji otwarcia uczniowie szkoły zaprezentowali program artystyczny, a poświęcenia hali sportowej dokonał proboszcz parafii Jankowice ks. Andrzej Dwojakowski.

   Po uroczystym otwarciu wszyscy goście i uczniowie zostali poczęstowani tortem.

   Rozbudowa PSP w Ludwikowie o nową halę sportową trwała od 2017 roku. Koszt wyniósł ponad 3,6 mln zł. Inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Wstecz