Nowy sprzęt dla jednostek OSP

   19 października 2018 r. w Urzędzie Gminy w Jedlińsku wójt gminy Kamil Dziewierz przekazał jednostkom OSP nowo zakupione wyposażenie i sprzęt ratowniczy.

   Zakup sprzętu został dofinansowany w kwocie 32.557,14 zł (co stanowi 99% wartości zadania) ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Wkład własny gminy to jedynie 328,86 zł, czyli 1% wartości zakupu.

   W ramach zadania dla jednostek OSP z terenu gminy Jedlińsk zakupione zostały:

 • parawany do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadku – 3 szt.
 • osłony zabezpieczające poszkodowanego – 2 szt.
 • zabezpieczenia poduszki powietrznej kierowcy i pasażera – 2 szt.
 • sprzęt do oznakowania terenu akcji – 4 szt.
 • latarki akumulatorowe – 22 szt.
 • zbijaki do szyb hartowanych – 6 szt.
 • pilarki do drewna – 3 szt.
 • nosze typu deska – 2 szt.
 • zestaw węży hydraulicznych o długości min. 5 m
 • agregat prądotwórczy

   W przekazaniu sprzętu wzięli udział przedstawiciele jednostek OSP, a także st. bryg. Marek Krassowski – p.o. Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu, st. bryg. Sławomir Podsiadło – Zastępca Komendanta Miejskiego, Paweł Tuzinek – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP oraz Jerzy Przybyłowski – komendant gminny OSP.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Wstecz