Otwarcie placu zabaw w sołectwie Gutów

   19 października 2018 r. zostały uroczyście otwarte altana i plac zabaw, wybudowane w ramach zagospodarowania miejsca rekreacji i wypoczynku w sołectwie Gutów.

   W otwarciu wzięli udział: Kamil Dziewierz – wójt gminy, Łukasz Kurek – radny gminy, Iwona Filozof – sołtys Gutowa, Małgorzata Sobień – dyrektor PSP w Ludwikowie, Agnieszka Gryzek – dyrektor GCKiKF w Jedlińsku oraz licznie przybyli mieszkańcy.

   Poświęcenia placu zabaw i altany dokonał ks. Andrzej Dwojakowski – proboszcz parafii Jankowice.

   Zadanie było wykonane w dwóch etapach – pierwszy polegający na budowie placu zabaw został zrealizowany w 2017 roku, natomiast drugi, który obejmował budowę altany oraz siłowni plenerowej – w bieżącym roku. Łączny koszt realizacji inwestycji wyniósł 240 tys. zł.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Wstecz