Budowa ścieżki rowerowej Jedlińsk - Wsola!

   W dniu 05.11.2018r. rozpoczął się remont drogi DK-7 na terenie naszej gminy. Ciężki sprzęt pojawił się na poboczu drogi na odcinku pomiędzy Jedlińskiem a Wsolą, od strony wschodniej.

   Rozpoczęte roboty stanowią realizację porozumienia z 11.07.2018 r. zawartego pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Gminą Jedlińsk. Zgodnie z nim strony będą realizowały zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi krajowej nr 7 na odcinku Jedlińsk-Wsola, polegająca na urządzeniu ciągu pieszo-rowerowego”.

   W ramach porozumienia Gmina zobowiązała się do wykonania dokumentacji technicznej oraz budowy kładki i oświetlenia drogi, natomiast Generalna Dyrekcja zrealizuje pozostałą część inwestycji a więc głównie budowlane roboty drogowe na całej długości ciągu.

  • -
  • -
  • -

Wstecz