Pierwsza sesja Rady Gminy kadencji 2018-2023

   19 listopada 2018 r. odbyła się pierwsza sesja Rady Gminy Jedlińsk kadencji 2018–2023. Sesję zwołał Komisarz Wyborczy w Radomiu I.

   Podczas sesji wójt Kamil Dziewierz oraz radni złożyli ślubowanie. Następnie radni wybrali przewodniczącego rady, którym został Łukasz Kurek. Wiceprzewodniczącymi rady zostali wybrani Wojciech Kowalczyk i Robert Rędzia. Rada powołała również składy osobowe stałych komisji.

   W sesji wzięli udział także Anna Kwiecień – poseł na Sejm RP, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, sołtysi oraz mieszkańcy.

Komisja Infrastruktury, Rozwoju i Promocji Gminy

 1. Tomasz Plewiński – przewodniczący komisji
 2. Ewa Ofiara
 3. Dariusz Lipiński
 4. Robert Rędzia
 5. Marcin Drewnowski
 6. Wojciech Kowalczyk
 7. Magdalena Trzmiel-Wieteska

Komisja Gospodarki i Środowiska

 1. Robert Rędzia – przewodniczący komisji
 2. Wojciech Kowalczyk
 3. Lidia Żurowska
 4. Tomasz Plewiński
 5. Maciej Makulski
 6. Marcin Drewnowski
 7. Waldemar Dabiński

Komisja Polityki Społecznej

 1. Magdalena Trzmiel-Wieteska – przewodnicząca komisji
 2. Ewa Ofiara
 3. Lidia Żurowska
 4. Janusz Mazurek
 5. Barbara Kołodziejska
 6. Waldemar Dabiński
 7. Zbigniew Dobosz

Komisja Budżetu i Finansów

 1. Wojciech Kowalczyk – przewodniczący komisji
 2. Lidia Żurowska
 3. Tomasz Plewiński
 4. Robert Rędzia
 5. Magdalena Trzmiel-Wieteska
 6. Barbara Kołodziejska

Komisja Rewizyjna

 1. Lidia Żurowska– przewodniczący komisji
 2. Waldemar Dabiński
 3. Zbigniew Dobosz
 4. Barbara Kołodziejska
 5. Patrycja Bartula-Jakubowska
 6. Janusz Mazurek
 7. Magdalena Trzmiel-Wieteska

Komisja skarg, wniosków i petycji

 1. Barbara Kołodziejska – przewodnicząca komisji
 2. Tomasz Plewiński
 3. Maciej Makulski
 4. Magdalena Trzmiel-Wieteska
 5. Patrycja Bartula-Jakubowska
 6. Dariusz Lipiński
 7. Janusz Mazurek
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Wstecz