Otwarcie drogi w Klwatce Szlacheckiej

   2 października o godzinie 13:00 odbyło się uroczyste otwarcie drogi w Klwatce Szlacheckiej.

   W uroczystości uczestniczyli: Wójt Gminy Jedlińsk – Kamil Dziewierz, Przewodnicząca Rady Gminy – Aneta Żurowska, Skarbnik Gminy – Ilona Starzyńska, Radna Powiatu Radomskiego – Teodozja Bień, Radny Gminy – Bogdan Wójcik, były Wójt Gminy Jedlińsk – Wojciech Walczak, Sołtys Klwatki Szlacheckiej - Stanisław Skrzek, Rada Sołecka oraz mieszkańcy.

Wybudowany odcinek drogi ma długość ok. 920 mb i 4,5 m szerokości.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Wstecz