Otwarcie Centrum Kultury Wiejskiej w Piastowie

   23 października w Piastowie odbyło się oficjalne otwarcie nowo wybudowanego Centrum Kultury Wiejskiej. W otwarciu wzięli udział: Kamil Dziewierz - Wójt Gminy, Aneta Żurowska - Przewodnicząca Rady, Danuta Kozłoska - radna Gminy, Anna Kwiecień - Sekretarz Gminy, Ilona Starzyńska - Skarbnik Gminy, Agnieszka Gryzek - dyrektor GCKiKF, Wojciech Walczak - były Wójt Gminy oraz licznie przybyli mieszkańcy Piastowa.

   Koszt całkowity inwestycji to 923 713,36 zł, a zadanie zostało zrealizowane przy udziale środków unijnych w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Zobacz jak przebiegała realizacjia inwestycji

  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -

Wstecz