Nowa droga w Klwatce Szlacheckiej

✅ 24 września 2021 r. odbył się odbiór inwestycji polegającej na utwardzeniu destruktem drogi gminnej w Klwatce Szlacheckiej.
✅ Droga znajduje się na terenie gminy Zakrzew, bezpośrednio przy granicy z gminą Jedlińsk i zapewnia dojazd do posesji mieszkańcom Klwatki Szlacheckiej, których posesje znajdują się przy tej drodze.
✅ Destrukt ułożono na długości 1.071 m i szerokości 4 m. Koszt wykonania prac to 150 tys. zł.
✅ W odbiorze robót brali udział: Kamil Dziewierz – wójt gminy Jedlińsk, Leszek Margas – wójt gminy Zakrzew oraz pracownicy Urzędy Gminy w Jedlińsku.
 • 002
 • 003
 • 004
 • 005
 • 006
 • 007
 • 008
 • 009
 • 010
 • 011
 • 012
 • 013
 • 014
 • 015
 • 016
 • 017
 • 018
 • 019
 • 020
 • 021

Wstecz