Pozyskiwanie funduszy europejskich!

AR6s8CmRDhbEAAAAAElFTkSuQmCC

Konsultant Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich  w Radomiu  przy Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych, w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego, będzie udzielał informacji na temat możliwości pozyskiwania funduszy europejskich dla mieszkańców Gminy Jedlińsk.

Konsultacje prowadzone będą
w dniu 12.10.2021r. w godzinach 9.30-13.30
na terenie urzędu gminy.

 „Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020”

Wstecz