Prawie 10 mln zł dla naszej Gminy!

Prawie 10 mln zł na inwestycje dla naszej Gminy w I edycji naboru o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. Żaden nasz wniosek nie został pominięty i na wszystkie złożone zadania otrzymaliśmy bezzwrotną dotację.
  • Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Wsola Gmina Jedlińsk w ramach II etapu:
    7 100 000 zł
  • Zakup i dostawa autobusu szkolnego dla zabezpieczenia dowozu uczniów z terenu Gminy Jedlińsk:
    1 359 000 zł
  • Budowa hydroforni ze zbiornikami retencyjnymi i infrastrukturą w Wielogórze na sieci wodociągowej dla dostawy wody pitnej południowej części Gminy Jedlińsk
    1 200 000 zł

Wstecz