UWAGA!!! 5 listopada - Dowody osobiste - skrócony czas załatwiania spraw!

W piątek 5 listopada 2021 r., nastąpi przerwa techniczna systemu informatycznego do obsługi dowodów osobistych. Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego, odbiór dowodu osobistego oraz zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu będzie możliwe tylko do godziny 11:00.

Skrócenie czasu obsługi klientów związane jest z wdrażaniem przez Rząd nowych rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dowodów osobistych z dodatkową cechą biometryczną tj. odciskami palców.

Od 8 listopada 2021 r. wnioski o wydanie dowodu osobistego będą przyjmowane według nowych zasad – będzie obowiązywał nowy wzór wniosku, a osoba, która ukończyła 12 rok życia będzie zobowiązana do złożenia odcisków palców oraz własnoręcznego czytelnego podpisu. W wyjątkowych przypadkach podyktowanych względami medycznymi, urzędnik będzie mógł zwolnić z obowiązku złożenia podpisu lub odcisków palców. Czynność odbioru nowego dowodu również będzie wymagała osobistego stawiennictwa w urzędzie. Przy odbiorze dowodu nastąpi weryfikacja odcisków palców zawartych w warstwie elektronicznej dowodu.

Ważne!
• Jeśli Twój dowód osobisty jest nadal ważny – nie musisz go wymieniać.
• Złożenie wniosku o dowód osobisty (pobranie odcisków palców) oraz odbiór dokumentu (potwierdzenie tożsamości) wymaga wizyty w urzędzie.
• Jeśli Twoje dziecko nie ukończyło 12 lat, wniosek o wydanie dowodu osobistego dla dziecka możesz złożyć elektronicznie (obywatel.gov.pl).

Nowy dowód osobisty posiada wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego – potwierdza tożsamość i obywatelstwo oraz uprawnia do przekraczania granic niektórych państw.

UWAGA: DOTYCHCZAS WYDANE DOWODY OSOBISTE ZACHOWUJĄ SWOJĄ WAŻNOŚĆ ZGODNIE Z DATĄ WAŻNOŚCI W NICH ZAMIESZCZONĄ. NIE BĘDZIE KONIECZNOŚCI WYMIENIAĆ ICH NA NOWE!

Komunikat Ministerstwa Cyfryzacji: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/nowe-dowody-osobiste-od-7-listopada

 

 

  • dow1
  • dow2