31 grudnia mija czas na wydanie pieniędzy przez KGW!

Przypominamy, że 31 grudnia 2021 r. mija czas na wydanie pieniędzy, które koła gospodyń wiejskich otrzymały z ARiMR na rozwijanie swojej działalności. Zaś do 31 stycznia 2022 r. KGW są zobowiązane rozliczyć się z wydatków
w formie sprawozdania złożonego w ARiMR.
Jeżeli którykolwiek z tych terminów nie zostanie dochowany, otrzymane dofinansowanie trzeba będzie zwrócić.   

Otrzymaną pomoc koła mogą przeznaczyć m.in. na: prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w środowiskach wiejskich; aktywności służące poprawie warunków życia i pracy kobiet na wsi; upowszechnianie dobrych metod prowadzenia gospodarstw domowych; rozwijanie kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej. 

Kolejno KGW są zobowiązane złożyć sprawozdanie CiT-8 do Urzędu Skarbowego w terminie do 31.03. 2022 r. za poprzedni rok kalendarzowy.

Zachęcamy, by nie czekać ze spełnieniem tych obowiązków do ostatniej chwili.

Wstecz