Podpisanie umów na kanalizację oraz hydrofornie!

Dzisiaj, 16 maja w Urzędzie Gminy w Jedlińsku Kamil Dziewierz - wójt gminy, w kontrasygnacie Ilony Starzyńskiej - skarbnik gminy, podpisał umowy na budowę drugiej części kanalizacji we Wsoli oraz budowę przepompowni wody w Wielogórze.
Na obie inwestycje gmina pozyskała prawie 9 mln zł w ramach Polskiego Ładu.
Wójt Gminy podziękował za pomoc w pozyskaniu dotacji parlamentarzystom ziemi radomskiej: Annie Kwiecień, ministrowi Markowi Suskiemu, Andrzejowi Kosztowniakowi oraz Wiceministrowi Obrony Narodowej Wojciechowi Skurkiewiczowi.
 • 001
 • 002
 • 003
 • 004
 • 005
 • 006
 • 007
 • 008
 • 009
 • 010
 • 011
 • 012
 • 013
 • 014
 • 015
 • 016
 • 017
 • 018
 • 019
 • 020
 • 021
 • 022
 • 023
 • 024
 • 025
 • 026

Wstecz