Protokół z konsultacji społecznych w sprawie nadania nazwy „Aleja im. Dariusza Cielniaka”

Konsultacje przeprowadzone były w dniach od 6 maja 2022 r. do 13 maja 2022 r.

 

Wstecz