Odbiór folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej od rolników

Informacja – dot. odbioru folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej od rolników z terenu gminy

            Wójt Gminy Jedlińsk informuje, iż Gmina Jedlińsk otrzymała dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na odbiór odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Przedsięwzięcie polega na odbiorze, transporcie oraz odzysku lub unieszkodliwieniu folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag pochodzących z działalności rolniczej mieszkańców gminy Jedlińsk. Usługa będzie realizowana przez firmę LOBO Recykling
Sp. z o.o., ul. Sportowa 4, 26-700 Zwoleń.

            Rolnicy, którzy zgłosili gotowość udziału w programie będą zobowiązani we własnym zakresie dostarczyć folię rolniczą i inne odpady przewidziane w ramach programu pochodzące z produkcji rolniczej do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jedlińsku, ul. Ogrodowa 51A, 26-660 Jedlińsk.

            Odbiór odpadów będzie odbywał się tylko w dniu 23 maja /poniedziałek/ od godz. 9:00 do godz. 13:00.

 Uprzejmie prosimy o następujące przygotowanie odpadów z działalności rolniczej:

 1. Odpady muszą być posegregowane i przygotowane do załadunku na następujące frakcje:
 • Folię rolniczą białą i zieloną (po sianokiszonce) bez wtrąceń ziemi, kiszonki, pozostałości roślin;
 • Folię czarno – białą bez ziemi i zanieczyszczeń, pozostałości roślin;
 • Siatkę do owijania balotów bez sznurków, ziemi, pozostałości roślin;
 • Sznurek bez siatki, ziemi, pozostałości roślin. Sznurek powinien być spakowany
  w worki lub big bagi. Worki lub big-bagi po załadunku powinny być związane.
 • Opakowania po nawozach puste, bez nawozu. Worki po nawozach powinny być spakowane w worki lub big bagi. Worki lub big-bagi po załadunku powinny być związane.
 • Opakowania typu Big Bag puste bez zawartości, spakowane do big bagu.
 1. Odpady powinny być :
 • zebrane w jednym punkcie
 • posegregowane na powyższe rodzaje
 • opróżnione z zawartości
 • bez większej ilości zanieczyszczeń takich jak ziemia, siano, kiszonka, słoma, pozostałości roślin, nawóz, zboże itp.
 • wykluczona jest obecność (gum, styropianu, szkła, tektury, złomu, substancji niebezpiecznych, azbestu, opakowań po środkach ochrony roślin, metal itp.)
 1. Nie będą przyjmowane inne odpady niż wymienione powyżej
  takie jak np.: węże do nawadniania, agrowłóknina, doniczki, opakowania po środkach ochrony roślin.

 

Wstecz